Business Development Manager Turkey (mfd) / Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi (ekd)

 • Company: Etter & Partner
 • Job Location: Ankara - Turkey
 • Date: April 18, 2021 22:05
 • Employment Type: permanent
 • Experience: senior
 • Job Functions:

  Business Development

Job summary

As Business Development Manager you will head up the company‘s efforts to shape and drive profitable growth in Turkey.

Job description

In that position you will head up the company‘s efforts to shape and drive profitable growth in Turkey. You will develop the front and back end of the company‘s business, establish the core business frameworks and simultaneously build the businesses profile.

As Business Development Manager Turkey, your responsibilities will reach from early stakeholder consultancy, building the foundations of the business in your country, to full-scale operations. You will continue the current groundwork for the solutions of the company efforts in shaping and driving growth in Turkey.

You will be responsible for the engagement of new business opportunities with relevant stakeholders setting up the company for successful involvement/partnership. You will need to build and foster relationships with retailers, majorindustry bodies, local government and community groups, whilst exploring also partnerships with the waste management & domestic recycling bodies.
With a small amount of internal and external on the ground support locally, you will have the opportunity to shape andmanage your own strategy whilst under the guidance and support from the BU Head South East Europe and otherglobal internal stakeholders.

Your key responsibilities
 • Position the company for profitable growth in Turkey
 • Engage with a local constancy firm to build networks with local government as well as waste management & domestic recycling
 • Proactively identify and lead the end-end conversion of strategic business development and commercial opportunities to meet the company‘s objectives
 • Develop strong trusted advisor relationships to senior executives and external stakeholders across industry and government, ensuring customer relationships are closely connected to the company‘s executive
 • Build partnerships to position the company for growth once the framework and structures are implemented by building relevant relations with business partners and key stakeholders
 • Provide creative solutions for local needs through the use of your company‘s products and solutions

You will work very closely with the BU Head South East Europe, to whom you will report into.

Bu pozisyonda, şirketin Türkiye'deki karlı büyümesini şekillendirme ve yönetme çabasının başına geçeceksiniz. Şirketin ticaretinin ilk ve son aşamalarını geliştirecek, temel ticaret çerçevesini oturtacak ve aynı zamanda şirket profilini inşa edeceksiniz.

Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi olarak sorumluluklarınız, öncü paydaşlara danışmanlık sağlamaktan işin ülkenizdeki temellerini inşa etmeye ve tam ölçekli operasyonlara kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Türkiye'de büyümeyi şekillendirme ve yönlendirme konusunda şirket çabalarının çözümlerine yönelik mevcut ön hazırlıkları sürdüreceksiniz.

Şirkete başarılı katılım/ortaklık sağlamak amacıyla, ilgili paydaşlarla yeni iş fırsatlarının mülakatından sorumlu olacaksınız. Bir yandan perakendeciler, büyük endüstriyel kurumlar, yerel yönetimler ve topluluk grupları ile ilişkiler kurup bu ilişkileri güçlendirmeniz, bir yandan da atık yönetimi ve yerel geri dönüşüm kurumları ile ortaklık fırsatlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Az miktarda dahili ve harici yerel destek ile BU Güney Doğu Avrupa Yönetiminin ve diğer dahili paydaşların rehberliği ve desteği altında kendi stratejinizi şekillendirip yönetme fırsatı bulacaksınız.

Kilit sorumluluklarınız
 • Şirketi, Türkiye'de karlı büyüyecek şekilde konumlandırmak
 • Yerel yönetimin yanında atık yönetimi ve yerel geri dönüşüm konularında ağ oluşturmak amacıyla yerel bir danışmanlık firmasıyla bağlantı kurmak
 • Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, stratejik iş geliştirmenin uçtan uca dönüşümünü ve ticari fırsatları proaktif şekilde belirlemek ve yönlendirmek
 • Sektör ve hükümetteki üst düzey yöneticiler ve harici paydaşlarla güçlü ve güvenilir danışmanlık ilişkileri geliştirerek müşteri ilişkilerinin şirket yönetimiyle yakından bağlantılı olmasını sağlamak
 • Taslak ve yapı uygulamaya geçtikten sonra, iş ortakları ve kilit paydaşlarla ilgili bağlantıları sağlayarak şirketin büyüme için konumlandırılması amacıyla ortaklıklar kurmak
 • Şirketinizin ürünlerini ve çözümlerini kullanarak yerel ihtiyaçlar için yaratıcı çözümler üretmek

BU Güney Doğu Avrupa Yönetimi ile son derece yakın bir çalışma içinde olacaksınız ve onlara rapor vereceksiniz.

Qualifications

As the ideal candidate, you are an excellent relationship builder and relationship manager with strong communication and presentation skills. You have solid business acumen and the ability to make commercially viable business decisions.

You are strong in identifying and recognising potential in the market, exploiting it and developing your company's business.


Currently with some groundwork being made in Turkey, our client needs a greater presence on the ground. Our client has an opportunity to strategically position itself for participation and involvement by engaging with key stakeholders and industry bodies. To be effective in this the business requires a Business Development Manager who has keystakeholder networks built and can passionately incorporate the solutions into the relevant framework, be it via strategic partnerships or commercial agreements.

Exposure of at least 5 years in a similar role within the beverage industry, packaging industry, major retailers, waste management or recycling would be favorable for the successful candidate, who has the ability to provide a high level of stakeholder engagement, management and consultancy.

You already have experience in business development, ideally from a comparable industry with sales of technical products and a strong understanding of sales & service concepts. Experience in big business as well as additional experience from the start-up sector is very valuable.

You are communicating in a clear, precise and structured way, speaking with authority and conviction, you present effectively. You are cooperating well with others, you share knowledge, experience and information and you support others in the pursuit of team goals.

You quickly understand and analyze complex issues and problems and you are coming up with sound and rational judgements. You are self-paced, you make things happen and accept responsibility for the results. You will convince us and our client with strong interpersonal and relationship management skills, an ability to work collaboratively and independently in a cross-functional and team-oriented environment and furthermore with the ability to deliver results with multiple and complex projects.

You have successfully completed your education on MSc-level in a business or technical field.
Fluency in both written and spoken Turkish (mother tongue or at native language level) and English (at least GER/CEFR level B2) is required.

İdeal aday olarak, güçlü iletişim ve sunum yeteneklerine sahip harika bir ilişki kurucu ve ilişki yöneticisisiniz. Sağlam bir ticari zekanız ve ticari olarak mantıklı iş kararları verme beceriniz var.

Pazardaki potansiyeli belirleme ve fark etme, bundan faydalanma ve şirketinizin ticaretini geliştirme konularında güçlüsünüz.


An itibarıyla Türkiye'de bazı temel çalışmalar gerçekleştirildiğinden dolayı müşterimizin sahada daha fazla varlık gösterilmesine ihtiyacı var. Müşterimizin, kilit paydaşlar ve sektör kuruluşlarıyla etkileşimde bulunarak katılım ve iştirak için kendisini stratejik olarak konumlandırma fırsatı bulunmaktadır. Bu iş alanında verimli olmak, ister stratejik ortaklıklar ister ticari anlaşmalar aracılığıyla olsun, kilit paydaşlarla iletişim ağı kurmuş ve çözümleri ihtiraslı şekilde ilgili yapıya dahil edebilen bir İş Geliştirme Yöneticisi olmayı gerektirir.

İçecek sektörü, paketleme sektörü, büyük perakendeciler, atık yönetimi veya geri dönüşümde en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak, yüksek seviyede paydaş etkileşimi, yönetimi ve danışmanlığı sağlama beceresi bulunmak seçilecek aday konusunda tercih sebebi olacaktır.

İş geliştirme alanında, ideal olarak teknik ürün satışı yapan ve satış ve hizmet konseptleri açısından güçlü bir farkındalığı bulunan denk bir sektörde hali hazırda deneyiminiz var. Büyük firmaların yanında start-up sektöründe de ek deneyim son derece değerlidir.

Açık, net ve planlı şekilde iletişim kuruyorsunuz, yetkili ve inançlı konuşuyor, etkili sunum yapıyorsunuz. Diğerleriyle iyi iş birliği yapıyor, bilginizi, deneyiminizi ve tecrübenizi paylaşıyorsunuz ve ekip hedeflerine ulaşmanın peşinde başkalarını destekliyorsunuz.

Karmaşık meseleleri ve sorunları hızlı şekilde anlayıp analiz ediyorsunuz ve yerinde ve makul kararlar veriyorsunuz. Temponuzu kendiniz belirliyorsunuz, çözümler üretiyor ve sonuçlarının sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Kişiler arasında güçlü ilişki yönetim yetenekleri, disiplinler arasında ve ekip odaklı bir ortamda bağımsız ve iş birliği içinde çalışma becerisi ve dahası çok sayıda ve karmaşık projelerle sonuca ulaşma kabiliyetiyle bizi ve müşterimizi ikna edeceksiniz.

İşletme veya teknik bir alanda yüksek lisans eğitiminizi başarıyla tamamladınız.
Hem yazma hem konuşma alanlarında akıcı Türkçe (ana dil veya ana dil seviyesinde) ve İngilizce (en az GER/CEFR seviyesi B2) zorunludur.

The company
INNOVATION .. PASSION .. RESPONSIBILITY ..

.. the company lives its values with conviction and has a clear understanding of how these values areexpressed and lived in the daily business:
Innovation means .. dare, explore, advance.
Passion means .. engage, inspire, enjoy.
Responsibility means .. commit, deliver, care.

These values are viewed as one of the most critical aspects of the company culture, reflecting the expectations for how the company conducts itself and approaches its daily tasks.

In practicing its shared values the company impacts how it is perceived by its stakeholders and in turn its ability toachieve business success and growth. Its values serve as the glue that binds everyone together throughout widespread operations, providing employees a sense of common fellowship regardless of position, location or cultural background.

Our client has an employee focused company culture, a professional organisation, structure and competence as well as the required expertise for a successful implementation of its strategy. He seeks individuals who are passionate about making their own impact on the company‘s mission.

The company is a global leader in the areas of recycling, environmental technology and technical solutions with a clear focus on the beverage packaging industry. In many regions and countries the company has already established itself as market leader.

A next step and clear focus of the company strategy is the successful market building into the region Southern Eastern Europe. The strategy is built on intensive market research and analysis, which shows excellent long-term market opportunity and business potential.

Turkey plays a very important role in this strategy and is among the first countries where the company will launch in this region.
Thus, a business plan has already started and will be further developed together with you.
Due to a confidential search you will receive further details and information as we move along.

YENİLİK .. TUTKU .. SORUMLULUK ..
.. şirket, değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır ve bu değerlerin günlük iş süreçlerinde nasıl ifade edilip yaşandığına dair net şekilde fikir sahibidir:
Yenilik .. cüret etmek, keşfetmek, ilerlemek anlamına gelir.
Tutku .. etkileşimde bulunmak, ilham vermek, tadını çıkarmak anlamına gelir.
Sorumluluk .. vaat etmek, vaatleri karşılamak, özen göstermek anlamına gelir.

Bu değerler, şirketin nasıl işlediğine ve günlük görevlere nasıl yaklaştığına dair beklentileri yansıtan, şirket kültürünün en önemli yönlerinden biri olarak görülmektedir.

Ortak değerlerinin uygulanması sayesinde şirket, paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve bunun neticesinde iş başarısı ve büyüme elde etme becerisini etkilemektedir. Şirket değerleri, geniş kapsamlı operasyonlar genelinde herkesi birbirine bağlayan bir yapıştırıcı görevi görür ve çalışanlara pozisyonları, konumları veya kültürel birikimlerinden bağımsız şekilde ortak bir kardeşlik duygusu sağlar.

Müşterimiz, çalışan odaklı bir şirket kültürü, profesyonel bir organizasyon, yapı ve yetkinliğin yanı sıra stratejisinin başarılı şekilde uygulanması için gereken uzmanlığa da sahiptir. Şirketin misyonuna kendi kişisel katkılarında bulunacak tutkulu bireyler aramaktadır.

Şirket, net olarak içecek sektörüne odaklanmış olan geri dönüşüm, çevresel teknolojiler ve teknik çözümler alanlarında global bir liderdir. Şirket, birçok bölge ve ülkede pazar lideri olarak hali hazırda yerleşmiş durumdadır.

Şirket stratejisinin sonraki adımı ve açık odak noktası, Güney Doğu Avrupa bölgesinde başarılı şekilde pazar oluşturmaktır. Strateji, mükemmel uzun vadeli pazar fırsatı ve iş potansiyeli gösteren yoğun pazar araştırması ve analizi üzerine inşa edilmiştir.

Türkiye, bu stratejide çok büyük öneme sahiptir ve şirketin bu bölgede faaliyete geçeceği ilk ülkelerden biridir.

Dolayısıyla, hali hazırda başlamış bir iş planı bulunmaktadır ve sizinle beraber daha da geliştirilecektir.

Gizli arama nedeniyle, daha detaylı ayrıntılar ve bilgiler sizinle ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.